Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

Ondernemer: Kelly Cardinaels

Le dé à coudre is geregistreerd onder het btw-nummer: BE 0811341058

kelly.cardinaels@telenet.be 

Als een koper een bestelling plaatst via de webshop, aanvaardt hij de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

 Prijzen, producten:

De prijzen van onze producten worden in euro’s uitgedrukt.

Verzendingskosten en en/of andere belastingen en heffingen zijn exclusief.

Le dé à coudre geeft informatie over de producten en plaatst hiervan foto’s.  Deze foto’s zijn ter illustratie.

Bepaalde niet substantiële karakteristieken van een product kunnen afwijken. Deze afwijkingen zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 Bestelling:

De bestelling van een product kan via de webshop gebeuren.

Betaling kan geschieden via een van de methodes aangegeven tijdens het bestelproces.

Een bestelling wordt effectief van het ogenblik dat Le dé à coudre er de volledige betaling heeft ontvangen.

De bestelling wordt via elektronische weg bevestigd.

 Levering:

Wij verwerken elke bestelling spoedig. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verwerkt.

Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

De levering van het product gebeurt op het door de koper opgegeven adres.

Zodra het geleverde product op het aangegeven adres is geleverd, gaat het risico naar de koper.

Indien het bestelde product niet op voorraad is, sturen we u hierover binnen de 15 dagen een mail om u te melden binnen hoeveel tijd het product geleverd kan worden. Le dé à coudre doet er alles aan om de levertijd zo kort mogelijk te houden.

Le dé à coudre is niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of een bestelling die verloren raakt door toedoen van derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Als een bestelling niet geleverd wordt zoals voorzien, wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder.

Tijdens de duur van dit onderzoek kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Herroepingsrecht:

Wetboek Economisch Recht ( art. VI.47) bepaalt dat de koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product kan terugsturen zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen ( = herroepingsrecht).

Als de koper het herroepingsrecht wil doen gelden, moet hij dit schriftelijk doen. 

De koper moet aantonen dat hij dit herroepingsrecht kan inroepen.

Hij vermeldt ook volgende gegevens:

– Naam en adres koper.

– Ordernummer van bestelling.

– Naam van terug te sturen artikel(en).

– Datum van ontvangst.

– Datum waarop herroepingsrecht ingeroepen wordt.

– Handtekening van de koper.

 Terugzending:

De eventuele terugzending van het product gebeurt via de post of een ander vervoersbedrijf binnen 14 kalenderdagen na het gebruik van het herroepingsrecht.

Deze terugzending is voor kosten en risico van de koper. Het product moet teruggezonden worden in originele verpakking en alle originele labels moeten er nog aan vastzitten  en in originele staat.

Geopende verpakkingen waarvan de labels stuk zijn worden niet aanvaard voor terugzending.

De koper vraagt een terugzendingsformulier via kelly.cardinaels@telenet.be

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenstaand herroepingsrecht zal Le dé à coudre binnen zeven (7) werkdagen de terugbetaling doen van de som die de koper betaald heeft.

Overmacht:

In geval van overmacht dient Le dé à coudre de verplichtingen niet na te komen.

Le dé à coudre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle aan biedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Le dé à coudre  worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren. Communicatie hierover gebeurt in het Nederlands.